Haberler


21

 Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkındaki Yönetmeliğin 8 inci maddesi “Meslek komitesi ve meclis seçimlerinden azami üç ay, asgari bir ay önce mahalli gazetelerde ve oda ve borsanın duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle üyeler, vergi mükellefiyetlerine ilişkin oda ve borsa kayıtlarını kontrole davet edilir.” Amir hükmü  gereğince, Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ilişkin Oda kayıtları ile ilgili üye listelerimiz 22-23-24-25 Ağustos 2017 tarihlerinde odamız duyuru panosunda askıya çıkartılarak üyelerimizin kayıtlarını kontrol etmeleri amacı ile askıda tutulacaktır.

 

Yukarıda belirtilen tarihler arasında tüm üyelerimizin vergi mükellefiyetleri ile Odamız kayıtlarını kontrol ederek durumlarında meydana gelen değişiklikleri Odamıza yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Bildirimde bulunulmaması durumunda  Odamızdaki kayıtların doğruluğu  üyelerimizce kabul edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

 

Saygılarımızla.

 

BOĞAZLIYAN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI


Okunma Sayısı: 405
resim